LL Consult

+60172650580

Är du redo att göra skillnad?

Våra kunder befinner sig i framkant inom miljölösningar, innovativ utbildning och medicinsk teknologi. De gör alla livet bättre för människor runt vår jord. LL Consult hjälper våra kunder att finna samt etablera sig på nya marknader samt att nå fram till människor i behov av deras tjänster.

Bör du etablera dig på nya marknader?

En stor del av världen har en hög tillväxt trots att stora områden saknar tillgång till tillräcklig utbildning, levnadsmiljö, samt sjukvård. Dina lösningar kan göra en skillnad för dessa människor. En studie av t.ex. Sydostasien (SEA) jämfört med EU visar följande slående fakta:

Befolkning

SEA har dubbelt så många innevånare som EU (8x fler om hela Asien räknas in)
0 M

Sydostasien (SEA)

0 M

Europeiska Unionen (EU)

BNP-tillväxt

SEA:s tillväxt är tre gånger snabbare än EU
0 %

Sydostasien (SEA)

0 %

Europeiska Unionen (EU)

Åldrande Befolkning

EU har en åldrande befolkning medan SEA har en befolkning som är på väg att nå peakålder för spenderande
0 %

Sydostasien (SEA)

0 %

Europeiska Unionen (EU)

Varför LL Consult?

Vanliga etableringsproblem

De vanligaste problemen företag möter när de försöker etablera sig på en ny marknad är följande:

Finna rätt partners eller distributörer

På de flesta marknader är det ett mycket säkrare affärscase att arbeta med partners eller distributörer jämfört med att starta ett lokalt företag. Skriver man kontrakt med fel distributör eller partner kan det dock vara svårt att komma ur det.

Kulturella utmaningar

Affärskulturen skiljer sig markant mellan olika länder. Förhandlingar och diskussioner mellan två parter slutar oftast med att parterna har helt olika åsikter om vad man kommit överens om och inte.

Språkbarriärer

Flera företag har problem att hålla möten på engelska. Missförstånd sker ofta på grund av språkförbistringar samt att motparten riskerar att ”förlora ansiktet” om man visar att man inte förstår delar av diskussionen.

Våra tjänster

Hur vi hjälper våra kunder

LL Consult hjälper våra kunder att minimera riskerna av att etablera sig på en ny marknad. Vi jobbar med lokala partners på varje marknad för att säkerställa att du får största möjliga support att finna rätt partners eller distributörer så att du får största möjliga påverkan på marknaden.

Lokal Expertis

Lokal expertis som kan marknaden, affärskulturen, samt språket

Lokal Support

Möjlighet att bistå med lokala säljerpresentanter för att ytterligare öka er marknadspåverkan

Internationell Expansion

Vi kan hjälpa dig med guidning var du kan ansöka om stöd samt vid behov sköta din ansökan.

Våra kunder

Vi är stolta över er

LL Consult är stolta att ha hjälpt våra kunder att förbättra livet och miljön för miljontals människor. Exempel på några projekt hittar du nedan.

Telemedicin för rurala områden

Vår kund möjliggör medicinsk utvärdering för hundratusentals människor i rurala områden utan läkare på plats genom sina innovative IOT lösningar.

Upprensning av floder

Tusentals kilometer av floder rensas av flodskördare vilket inte enbart resulterar i bättre levnadsmiljö och kommunikation, men också erbjuder möjligheter att ta tillvara på samt sälja sjögräs för befolkningen.

Innovativa vattenfilter till fattiga områden

Vår kund har utvecklat ett vattenfilter för flod- och regn-vatten vilket kräver väldigt litet underhåll. Det används nu i delar av Indien, Afrika och Sydostasien.

Intelligent falldetektering för äldre

Mobila samt fasta fallösningar med artificiell intelligens gör livet säkrare för äldre, både i hemmet, i sjukhus samt i vårdhem.

Industrier vi arbetar med

Hälsovård

Pharma

Biotech

Medtech

Utbildning

Miljö

Positiv inverkan

Tillsammans skapar vi en bättre värld, ett projekt i taget.