LL Consult

+60172650580

Tjänster

Internationell Expansion

Vi hjälper våra kunder att etablera sig på nya marknader på mest effektiva sätt med minsta möjliga risk. Detta görs med hjälp av innovativa tjänster.

Marknadsanalys

Genom grundlig analys av kundsegment, konkurrenter och marknadspotential hjälper vi dig att ta ett informerat beslut vilka marknader och segment att fokusera på.

Innehållet av marknadsanalysen skräddarsys beroende på kundens behov och kan sträcka sig från en marknadspotentialanalys till en full affärsplan inklusive affärscase och prisstrategi.

Distributörer

Det bästa sättet att etablera sig på en marknad är för 95% av SMEs att finna och använda rätt distributörer. LL Consult och våra lokala partners är experter på att finna rätt distributörer baserat på våra kunders behov.

Vi hjälper dig att kortlista upp till 15 distributörer inom ditt affärssegment och tillsammans väljer vi kandidater för slutliga intervjuer och förhandlingar.

Säljrepresentanttjänster

LL Consult hjälper att frigöra din organisations tid och effektivitet genom att förenkla kommunikationen med dina lokala partners och distributörer.

  • Maximera din försäljning genom att minimera risk för kulturella och språkbarriärer
  • Optimera din tid genom att få rapporter baserade på dina behov och företagsstandards
  • Få marknads och konkurrentuppdateringar så att du kan agera i tid

Inköp

Är du I behov av komponenter eller ämnen för dina produkter eller läkemedel? Vi hjälper våra kunder att finna de bästa erbjudandena genom våra internationella nätverk. Kontakta oss för att se om vi kan hjälpa er.

Finansiellt stöd

Det finns möjligheter att ansöka om ekonomiskt stöd för upp till 50% (i vissa fall mycket mer) för marknadsanalys och marknadsetablering. LL Consult kan guida eller hjälpa dig att ansöka om stöd i olika instanser.

  • Svenska organisationer
  • EU stöd
  • Globala organisationer

Vilken marknadsstrategi är bäst för dig?

Följande indikation, baserat på förväntad årlig försäljning under de tre första åren på en ny marknad, kan fungera som en guideline för att minimera din affärsrisk.

Analys

EUR 20k – 100k

Identifiera rätt distributörer för dina produkter och etablera dig på marknaden

Säljrepresentant

EUR 100k – 5M

Maximera distributörförsäljningen genom optimerad kommunikation och information

Lokalbolag

EUR 5M+

Överväg att starta ett lokalbolag

Guarantee Investeringsgaranti

Vi är så säkra att vi och våra lokala partners kan hjälpa er att växa på nya marknader att vi lovar följande. Om ni använder vår säljrepresentanttjänst och era intäkter för de första två åren på den nya marknaden inte är minst dubbla jämfört med vad ni investerat i oss på marknaden kommer vi att:

a) Finna en ny distributör gratis på marknaden
b) Ge ett års gratis säljrepresentanttjänster för alla era distributörer på marknaden

Våra åtaganden är strikt begränsade till (a) och (b) ovan och vi kommer inte att ge någon monetär kompensation eller godta krav på andra åtaganden.

Positiv inverkan

Tillsammans skapar vi en bättre värld, ett projekt i taget.